Generalforsamling 2020

13. januar 2020 14:44 , af Marie Valeur

Generalforsamling

tirsdag d. 4. februar kl. 19.00 i klublokalet

Radiovej 5, 4400 Kalundborg

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen på: bestyrelse@kalundborgroklub.dk, senest d. 27/1-2020.

Forslag til stål-emblem-kandidater skal ligeledes sendes til bestyrelsen senest d. 27/1-2020

6. Valg af bestyrelse.

Følgende er på valg i år:

Kasserer, Marie Valeur: Modtager gerne genvalg.

Menige medlemmer: Hans Henrik Sørensen og Rasmus Eriksen. Begge modtager gerne genvalg.

7. Valg af 2 revisorer.

Følgende er på valg: Stig Nielsen og Ulrik Wismar. Begge modtager gerne genvalg.

8. Valg til klubbens udvalg.

Aktivitetsudvalg: 7 medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen.

Kajakudvalg: 3 medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen.

Roudvalg: 3 medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen.

Ungdomsudvalg: 3 medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen.

9. Valg til TUT. 

Følgende er på valg: Hans Henrik Sørensen. Modtager ikke genvalg.

10: Eventuelt.