Roning/Inrigger

Ved inrigger menes, at riggen sidder inde på selve båden. Det er bredere, stabile både, hvor der sidder to eller fire og ror. Der ros kun med en åre. Alle både har en styrmand, og det tilstræbes at komme til at sidde på alle pladser på en rotur. Der skal være en korttursstyrmand med i en båd. En styrmandsret som klubben giver. Bådene er velegnede til daglig roning, både til motion og til hygge. Der ros let 6-7 km/timen på en almindelig hyggetur. Den kan også sagtens bruges, hvis pulsen skal op og fedt skal forbrændes. Klubben har haft et herrehold, der har vundet DM i langdistanceroning (25 km) fem år i træk.

Det er ofte disse både, der bruges på langtur. En langtur er roning uden for dagligt rofarvand. Enten som en klubtur eller som en DFfR-tur (foreningstur), oftest i udlandet. Disse ture giver et fantastisk netværk på tværs af klubberne, og giver en mulighed for at komme ud og ro i andre klubber. Fælles for disse ture er, at der skal være en uddannet langtursstyrmand med i en båd, og at turen/roeren skal godkendes af bestyrelsen. At blive langtursstyrmand kræver et DFfR kursus og en praktisk aflagt prøve.

Når vi ikke kan komme på vandet har vi otte ergometer; romaskiner, som vi kan benytte. De er gode til at holde formen vedlige, samt til at øve teknik.

Har du lyst til at være med?

Fælles for alle roture gælder, at du som roer, er med til at klargøre båden før turen og rengøre den efter en tur, samt selvfølgelig hjælper med almen vedligeholdelse på vores grej, når der er brug for det.

Der ros på mange forskellige tider af ugen, så kontakt roudvalget, for en prøvetur.

Vær opmærksom på, at du skal kunne svømme min. 300 m for at komme til at ro. Samt 600 m for at ro på langture.