Sikkerhedsinstruks for alle kajakroere under 18 år og under instruktion i Kalundborg Roklub

I DKF sikkerhedsbestemmelser er der ingen svømmekrav til juniorer og seniorer under instruktion. Medmindre junioren er under 12 år.
Et juniormedlem er et medlem under 18 år.
Det giver ikke mening at juniorer under 8 år er under instruktion i havkajak. (deres fysik)

Juniorerne inddeles i grupper efter deres svømmefærdigheder

   a) At junioren ikke kan svømme 350 m
   b) At junioren kan svømme mindst 350 m og er under 12 år
   c) At junioren kan svømme mindst 600 m og er over 12 år

Ad a) Indtil junioren har vist at han/hun kan bestå redningstesten og svømmer 350 m hhv. 600 m er det daglige rofarvand afgrænset af banetovet i lille houg tættest på klubhuset. Opsyn udføres af 1 instruktør på vandet pr. 5 børn samt en forældre på stranden ved rofarvandet.

Ad b og c) Når barnet svømmer mindst 350 m og er under 12 år eller mindst 600 m og er over 12 år og er testet positiv ift. redningstesten er dagligt rofarvand hele Houget, havnen, langs Røsnæs kysten til Røsnæs Fyr og langs Asnæs kysten til Asnæs Fyr. Roafstand fra kystlinjen skal altid være under 300 m. Opsyn udføres af 1 instruktør på vandet pr. 5 børn.

Redningstesten

Forinden sejlads i daglig rofarvand testes børenes evne positiv når de forholder sig roligt, afbalanceret og tage imod instruktion efter en provokeret kæntring på dybt vand. Barnet skal vise at det ubesværet kan bjærge sig selv og pagaj hen til en kammerat / instruktørs kajak og fastgøre sig til for- el. agterenden og afvente yderlige instruktion.
Kammerat tømmer den vandfyldte kajak og gør klar til makkerredning. Barnet i vandet skal vise at det kan entre kajakken enten ved cowboyredning eller alm. kammeratredning (makker).
Øvelser på dette niveau foregår altid uden skørt.

Kommentarer til sikkerheden i Kalundborg Roklub

 • Ovenstående procedure repeteres utallige gang i en sæson som fast almen tekniktræning på vandet og i svømmehallen.
 • Forældre til de yngste og nye juniorer opfordres til at hjælpe til klargøring af både, finde pagaj og vælge vest samt tage vesten på.
 • Alle juniorer skal altid bære svømmevest under kajakinstruktion i svømmehallen.
 • Alle juniorer under 15 år bærer så vidt muligt svømmevest med skridtrem.
 • Alle juniorers veste kontrolleres af instruktør for om den sidder tæt til kroppen og om skridtremmen er fastspændt.
 • Alle juniorer skal altid være iført en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest. Forældre til juniorer under instruktion afgiver en forældretilladelse.

Frivigelse = retten til at ro alene.

 • Egenfærdigheder svarende til IPP2 niveau
 • Er fyldt 15 år
 • Kan svømme mindst 600 m
 • I tilfælde af kæntring kan bjærge sig i land
 • Har kendskab til lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet.

Procedurer for sikkerhed i dagligt farvand

 • Vandtemperatur min. 12 C°
 • Vindhastighed max. 6 m/s
 • Minimums sigt 500 m
 • Gælder for havkajakker, polokajakker og edonbåde
 • Ved pludselige vejrændringer søges land
 • Instruktion skal varetages af klubbens instruktører eller godkendt erfarne frigivne medlemmer.
 • Utilsigtede hændelser meddeles Kalundborg Roklub pr. telefon el. via mail bestyrelse@kalundborgroklub.dk

Sikkerhedsinstruks for juniorer under instruktion i Kalundborg Roklub i Kalundborg Svømmehal

Generelt om juniorinstruktion

 • Der gælder forskellige sikkerhedsregler for juniorer over og under 12 år. De 12 år er defineret ud fra DKF retningslinjer om instruktion af børn/juniorer under 12 år.
 • Instruktion skal varetages af klubbens instruktører eller godkendt erfarne frigivne medlemmer.
 • Alle juniorer skal under ophold i svømmehallen altid være iført en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest.
 • Der skal være en bassinlivredder uddannet i Kalundborg svømmehaller på bassinkanten i svømmehallen.
 • Instruktion af juniorer skal varetages af instruktører /erfarne frigivne medlemmer og som klubben har indhentet børneattest på.

Følgende særlige krav gælder for instruktion af juniorer under 12 år med dokumentation for svømmefærdigheder

 • Ratio imellem instruktører/erfarne frigivne medlemmer: juniorer, ved instruktion af juniorer under 12 år, må ikke overskride forholdet 1:6.
 • Ved instruktion af juniorer under 12 år, skal der være minimum være en person over 18 år, som holder opsyn og overblik. Personen der holder opsyn og overblik kan være forældre til juniorerne.

Følgende særlige krav gælder ved instruktion af juniorer uden dokumentation for svømmefærdigheder

 • Ved svømmeundervisning bortfalder kravet om at bære svømmevest.

Indstillet af ungdomsudvalget
v/ Niels Jørgen Jacobsen d. 15/2 2019
Revideret d. 6. marts 2019
Forelagt til bestyrelsens godkendelse d. 14. marts 2019
Redaktionel tilpasning afsluttet den 13/4 og 24/4 2019
Godkendt af bestyrelsen den. 23/4 2019.

"Sikkerhedsinstruks for alle kajakroere under 18 år og under instruktion i Kalundborg Roklub" som pdf