Alle kan være med!

Som udgangspunkt er alle velkomne til at ro i Kalundborg Roklub, men der er et par undtagelser, som er vigtige at forholde sig til: 

  • Personer med sygdomme, der kan medføre tab af bevidsthed, må ikke ro kajak eller singlesculler alene.
  • Voksen/senior medlemmer (18+ år) optages alene personer, som uden ophold kan svømme min. 600 m i åbent vand.
  • Junior medlemmer (8-17 år): Det forventes at man har svømmefærdigheder. Der aflægges årligt svømmeprøve, som er en forudsætning for at kunne deltage i træningen.

Med denne elektroniske indmeldelse erklærer du, som voksen, at du kan svømme min. 600 meter på åbent vand samt, at du, såvidt vides, ikke lider af sygdomme, som kan medføre tab af bevidsthed.

For at blive indmeldt skal du gøre følgende:

1) Undfyld venligst dette indmeldesblanket og lav din kontingentindbetaling. Indbetalingen foretages med VISA eller Mastercard. 

I særlige tilfælde kan der aftales andet med kasserer eller formand vdr. betaling. Ligeledes er det muligt at opnå familierabat. Aftale herom indgås efter indmeldelse, hvorefter rabatten refunderes. For aftaler vdr. kontingent send mail til bestyrelsen.

 

Kontingent

Voksen/senior, inkl. roskole/introkursus (årskontingent): 1300 kr.

Junior, inkl. roskole/introkursus (årskontingent): 750 kr.

Sen studiestart: 200 kr.

Udenbys medlemsskab eller sen start efter aftale: 600 kr.

 Familierabat ved familiemedlem nummer 2 eller flere på samme adresse: 200 kr.