Kajakudvalget består af

 • Simon Koefoed Andersen
 • Pauli Kofod
 • Samt en bestyrelsesrepræsentant

Kontakt udvalget her

 

Kajakudvalget har ansvar for:

 • Ugeplan for rotider
 • Daglig roning og træning for havkajak og kajakpolo
 • Planlægge vedligehold af både
 • give både roforbud, hvis de er uegnede til at ro i
 • Sikre reglement er korrekt
 • Regler i svømmehallen
 • Instruktion
 • Godkende frigivelse/IPP af klubbens kajakroere
 • Udpege instruktører/sikre uddannelse
 • Planlægge aktiviteter i svømmehallen
 • Bestille tider i svømmehal (pr. 20. marts 2018, kajaktræning og svømmetider)
 • Udgifter med stk. Pris på over 3000 kr. skal godkendes af bestyrelsen. Øvrige udgifter indenfor budget skal ikke godkendes af bestyrelsen.
 • Orienteringspligt til bestyrelsen ved fondsansøgning, ved ansøgninger for 5000 kr. eller mindre
 • Godkendelse af bestyrelsen ved fondsansøgninger på mere end 5000 kr.

Muligt budget: Op 25.000 kr til drift og vedligehold