Ungdomsudvalget

Aktiviteter og træning for børn og unge i roklubben ledes af ungdomsudvalget, som består af:

 • Niels Jørgen Jacobsen
 • Christof Knuff
 • Ditte Nørlund
 • Samt en bestyrelsesrepræsentant

Udvalget kan kontaktes her.

 

Ungdomsudvalget har ansvar for

 • Ungdomsroning
 • Arrangere aktivteter for unge
 • at der er et ungdomsreglement og at det løbende opdateres
 • sikkerhed for unge
 • Udpege instruktører/sikre uddannelse
 • Indhente børneattester på instruktører/hjælpere i samarbejde med bestyrelsen
 • Underskrive årlig attest for indhentelse af børneattest
 • Videre give liste over ungdomsinstruktører til bestyrelsen/formanden
 • Orienteringspligt til bestyrelsen ved fondsansøgning, ved ansøgninger for 5000 kr. eller mindre
 • Godkendelse af bestyrelsen ved fondsansøgninger på mere end 5000 kr.

Muligt budget: Op til 5.000 kr