Roudvalget består af:

 • Aleksander Hansen
 • Bo Brodersen
 • Stinne Høi
 • Samt en bestyrelses repræsentant

Kontakt roudvalget her 

 

Roudvalget har ansvar for:

 • Ugeplan for rotider
 • Daglig roning i inrigger og coastal
 • Planlægge vedligehold af både
 • give både roforbud, hvis de er uegnede til at ro i
 • Sikre reglement for roning er korrekt
 • Instruktion
 • Godkende frigivelse af klubbens roere.
 • Udpege instruktører/sikre uddannelse
 • Årlig service af oppustelige redningsveste
 • Levere opslag og nyheder til hjemmesiden om udvalgets aktiviteter
 • Udgifter med stk. Pris på over 3000 kr skal godkendes af bestyrelsen. Øvrige udgifter indenfor budget skal ikke godkendes af bestyrelsen.
 • Orienteringspligt til bestyrelsen ved fondsansøgning, ved ansøgninger for 5000 kr. eller mindre
 • Godkendelse af bestyrelsen ved fondsansøgninger på mere end 5000 kr.

Budget: Op til 20.000 kr til drift og vedligehold