Kalundborg Roklub - 100 år 

I 2018 kunne klubbens ca. 130 medlemmer fejre 100-års jubilæum med manér. Allerede i 1890'erne var der snak om at danne en roklub i Kalundborg, men det blev først en realitet i marts 1918.

Organisering i klubben

Roklubben har en bestyrelse med fem medlemmer, som koordinerer arbejdet i klubben. Under bestyrelsen er der fire underudvalg: 

  • Roudvalg
  • Kajakudvalg
  • Aktivitetsudvalg 
  • Ungdomsudvalg  

Underudvalgene koordinerer opgaver inden for hvert område, fx vedligeholdelse af materiel, ansøgninger til bestyrelsen om indkøb og planlægning af aktiviteter.